Instalacje gazowe

Gaz i energia z gazu ma dziś bardzo duże zastosowanie. Od ogrzewania domu, zasilania kuchenek gazowych poprzez paliwo do samochodów skończywszy na elektrowniach gazowych. Gaz jest bardziej wszechstronny niż węgiel, gdyż ten ostatni nie napędza już dziś żadnych silników. Kiedyś napędzał parowe, które to służyły do napędu kolei, maszyn przemysłowych (np. w górnictwie) i rolniczych. Popularne gazy, używane jako paliwa: metan oraz propan-butan posiadają szereg zalet, którego nie posiada żadne inne dostępne paliwo. Są nimi:

  • niska emisja szkodliwych substancji do atmosfery przy spalaniu
  • nieskomplikowane kotły grzewcze (nie wymagają podajnika jak np. przy węglu)
  • możliwość łatwego transportu (zwłaszcza gaz skroplony)
  • wysoka energetyczność z jednostki masy (w przypadku LPG większa niż benzyny)
  • bardzo wysoka sprawność spalania przy wykorzystaniu jako paliwo grzewcze (rzędu 90% uwzględniając tzn. górną wartość opałową do 110 % biorąc pod uwagę jedynie dolną wartość opałową)

Niestety z gazem zawsze wiążę się również niebezpieczeństwo wybuchu, gdyż jako gaz, w przypadku ulotnienia bardzo łatwo miesza się z powietrzem. Mało kto jednak wie, że opary benzyny są równie niebezpieczne i wybuchowe jak gaz wymieszany z powietrzem. A zatrucie czadem w domu z ogrzewaniem węglowym bądź kominkiem jest dużo większe niż w przypadku ogrzewania gazowego.