Jak PGNiG przelicza z m3 na kWh?

Otrzymałem właśnie pierwszy rachunek za gaz w którym podana jest opłata za jednostkę energii a nie objętości gazu. Oczywiście ze względu na to, że liczniki na gaz nadal mierzą metry sześcienne to jednostki objętości nadal zostają podane. Przyjęty natomiast został tzw. współczynnik konwersji, który określa ilu kWh odpowiada 1 m3 sprzedawanego gazu.

 

Przyjęty - na moim rachunku - współczynnik 11,17 oznacza, że 1 metr sześcienny gazu równa jest 11,17 kWh dostarczonej energii. A jak się to ma do inny wartości wyliczonych?

Dostarczony do mnie jest gaz wysokometanowy, najpopularniejszy rodzaj w gazociągach w Polsce.

Według informacji na stronie PGNiG:

gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):

    * ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 1) ) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3

    * wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1)

    * przykładowy skład:

          -  metan (CH4) -  około 97,8 %

          -  etan, propan, butan - około 1%

          -  azot (N2) - około 1%

          -  dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2 %

Podane wartości kaloryczności gazu wyrażone są w MJ. Możemy je z łatwością przeliczyć na kWh. Aby to uczynić wystarczy skorzystać z prostego wzoru:

[Kaloryczność wyrażona w MJ] / 3,6 = [Energia wyrażona w kWh]

Przy paliwach mamy dwie wartości określające ilość energii, którą mogą nam one dostarczyć: ciepło spalanie i wartość opałową [zobacz różnicę]. W skrócie ta pierwsza jest mocno teoretyczna, ta druga określa ilość dostarczonej energii w przeciętnym kotle gazowym. Te starsze dostarczają nam około 8% mniej energii niż wyrażona wartość opałowa, te najnowsze 7% więcej niż wartość opałowa (dzięki efektowi kondensacji). Żaden kocioł jednak nie dostarczy nam tyle energii ile wynosi ciepło spalania.

A teraz pytanie jaką wartość współczynnika konwersji przyjął PGNiG? Wartość dla ciepło spalania czy dla wartości opałowej? Żadną z nich, a wartość jeszcze wyższą!

Gdy zamienimy "standardową wartość" 39,5 MJ/m3 otrzymujemy 10,97 kWh. A PGNiG przyjmuje wartość aż 11,17 kWh. Różnica może nie duża ale jednoznacznie dowodzi, że PGNiG korzysta z wartości ciepła spalania, a tak naprawdę troszeczkę wyższej. Być może w tym miesiącu oferowany był mi bardzo dobrej jakości gaz, dlatego ta wartość jest odrobinę większa niż średnia. Sprawdźmy jednak co to oznacza dla klienta?

25 % mniej kWh w kotle niekondensacyjnym!

Różnica pomiędzy przeliczeniem PGNiG a energią uzyskaną w standardowym kotle niekondensacyjnym wynosi około 25%! Gdyż Jak wspomniałem różnica w "ilości kWh" pomiędzy ciepłem spalania a wartością opałową wynosi około 22%. Z kolei sprawność kotła niekondensacyjnego to około 92%.

15 % mniej kWh w kotle kondensacyjnym!

Niestety nawet nowoczesny kocioł kondensacyjny, nawet współpracując z ogrzewaniem podłogowym nie jest w stanie wykorzystać podawanej przez PGNiG kaloryczności gazu. Taki kocioł będzie mógł uzyskać co najwyżej około 15% mniej energii niż ta, która jest podana na rachunku.

Na obronę PGNiG

Tak naprawdę nie ma powodu dla którego PGNiG miałby podawać ilość kWh, którą faktycznie wykorzystamy. Składy węgla standardowo podają wartość opałową węgla, która w praktycy nie jest osiągalna dla kotła węglowego żadnego typu. Najlepsze kotły osiągają sprawność 80% a w praktyce, przy nie fachowej metodzie palenia nawet 50%.

Na obronę gazu sieciowego

Pomimo dość wysokich realnych stawek - dla kotła niekondensacyjnego realna cena kWh uzyskanego z sieciowego gazu ziemnego bez abonamentu (stałej opłaty, niezależnej od zużycia opłaty około 10 zł miesięcznie) wynosi aktualnie około 0,3 zł - gaz ziemny i tak stanowi najbardziej atrakcyjne źródło ciepła gdyż nie wymaga pracochłonnej obsługi jak kocioł na paliwo stałe ani ogromnych nakładów inwestycyjnych jak pompy ciepła.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)