Gaz w domu

Wykorzystanie gazu w domach jest bardzo szerokie. Energia gazowa w budynkach mieszkalnych używana jest zarówno jako medium do zasilania kuchenek, do celów grzewczych i niekiedy chłodniczych oraz do podgrzewania bieżącej wody użytkowej.

 

Z sieci lub ze zbiornika

Budynki mieszkalne są zasilane gazem zarówno poprzez sieć gazową jak i poprzez zbiorniki gazu, podobne do zbiorników stosowanych na samochodowych stacjach LPG.

Gaz w domu to wysoka sprawność i czyste powietrze

Niezależnie od sposobu wykorzystania gazu w budownictwie medium to charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji szkodliwych substancji. Z tego względu gaz jest nazywany błękitnym paliwem. Ta niespotykana wśród innych mediów grzewczych cecha powoduje coraz większe zainteresowanie gazem na świecie.

Gaz najbardziej popularny

Gaz obecnie jest najpopularniejszym medium grzewczym w Polsce. Korzystają z niego zarówno prywatni właściciele domków jednorodzinnych, przedsiębiorstwa. Coraz częściej również nowe blokowiska są wyposażane w centralne kotłownie gazowe, które uniezależniają je od ogrzewania miejskiego, które z dala od elektrociepłowni jest kosztowne i nieekonomiczne. Wiele osób w domach prywatnych oraz budynki użyteczności publicznej rezygnują z ogrzewania węglowego na rzecz ogrzewania gazowego. Często taka zmiana, ze względu na wyższe koszty grzania, ma miejsce po wykonaniu docieplenia budynku. Obecnie większość domów budowanych jest z myślą o zastosowaniu w nich ogrzewania gazowego.

Gaz w domu niestety bywa niebezpieczny

Liczne zalety gazu są jednak obarczone jego największą wadą: niebezpieczeństwem wybuchu. Co jakiś czas niestety dochodzi do tragedii, które - przynajmniej w danym rejonie - powodują że zainteresowanie gazem w domu maleje. Niemniej jednak nowoczesne kotły z tzw. zamkniętą komorą spalania są dużo bardziej bezpieczne niż stare kotły stosowane niegdyś.

Drukuj E-mail